Ειδικές Μεταλλικές Κατασκευές

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής ειδικών μεταλλικών κατασκευών υψηλών απαιτήσεων.

Άμεση και έγκυρη υλοποίηση για κάθε μηχανολογική, μεταλλική και ενεργειακή ανάγκη μας ζητηθεί