Μηχανολογικές Κατασκευές

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας, μας δίνουν την δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας που περιλαμβάνουν τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο οποιασδήποτε Μηχανολογικής Κατασκευής.

Χαλυβουργία, Εργοστάσια Παραγωγής Τσιμέντου, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Αμυντική Βιομηχανία, Διυλιστήρια.

Άμεση και έγκυρη υλοποίηση για κάθε μηχανολογική, μεταλλική και ενεργειακή ανάγκη μας ζητηθεί