Βιομηχανικά Κτίρια

Η εταιρεία μας, αναλαμβάνει τον Σχεδιασμό – Κατασκευή και Ανέγερση οποιουδήποτε μεταλλικού κτιρίου καθώς και την Επικάλυψη – Πλαγιοκάλυψη του με το υλικό της επιθυμίας σας.

Άμεση και έγκυρη υλοποίηση για κάθε μηχανολογική, μεταλλική και ενεργειακή ανάγκη μας ζητηθεί